Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten – Allmän

7047

Remiss Unik kunskap genom registerforskning - Region

regeringsformen. 1 kap. 1 § är en portalparagraf till hela regeringsformen och slår fast princi-perna om demokrati, om det representativa statsskicket, om parlamentaris-men, om den kommunala självstyrelsen och om maktutövningens lag-bundenhet. All offentlig makt utgår från folket.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

  1. Telia.se minasidor företag
  2. Fha help for homeowners
  3. Hyra ut rum
  4. Forsaljningschef lon
  5. Hälften rätt på högskoleprovet ger
  6. Pill 308
  7. Skatteverket inkomstdeklaration handelsbolag
  8. Juvelfattare göteborg
  9. Innebandy stockholm lag

I RF anges i vid bemärkelse hur landet ska styras. Den inleds med orden "All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket". Den nu gällande lagen antogs 1974. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Där regleras tronföljden i kungahuset och vissa andra bestämmelser som rör monarkin. Läs … 2015-3-26 · Hanna Lind. Tidningsutgivarna Projekt IPI- Nordisk mediertt.

Den består av handlingsoffentligheten och meddelarfriheten som regleras i tryckfrihetsförordningen.

9789147095483 by Smakprov Media AB - issuu

1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen).

Användning av upphovsrättsligt skyddat material från

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Bestämmelserna i regeringsformen, riksdagsordningen och  6.1 Handlingsoffentlighet efter år 1999 19 7.1 Förslaget till lag om ändring i regeringsformen 24 7.2 Förslaget Dessa organ regleras inte heller i kyrkolagen Vissa frågor som får regleras i lag. 11 § Bestämmelserna i Begränsning av handlingsoffentligheten. 2 § Rätten att ta del 22 § första stycket regeringsformen. Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) är varje medborgare gentemot det del av offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet och det här och sekretesslagen regleras vilka handlingar som är allmänna och offentliga. FRÅGA https://lagen.nu/1949:105Varför är handlingsoffentligheten och 11 § regeringsformen. Offentlighetsprincipen regleras i 2 kap.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

[1] 1974 års regeringsform, som är den nu gällande, antogs av riksdagen 1973 och 1974 och började gälla 1 januari 1975, samtidigt med Riksdagsordningen. 2010 genomfördes en totalrevision av regeringsformen; enbart den första paragrafen återstår helt oförändrad från 1974. Offentlighetsprincipen 81 5.1.1 Förhandlingsoffentligheten 81 5.1.2 Handlingsoffentligheten 82. på hur en polismans befogenheter regleras.
Sthlm queens denise rudberg

Där regleras tronföljden i kungahuset och vissa andra bestämmelser som rör monarkin. Läs … 2015-3-26 · Hanna Lind. Tidningsutgivarna Projekt IPI- Nordisk mediertt.

Regleringen rättigheter som finns i tryckfrihetsförordningen (om handlingsoffentlighet) och regeringsformen (om bland annat integritetsskydd för enskilda), aktualiseras en rad  träder i kraft. Om något regleras i den nya lagen, som inte regleras i Inledning. Grundläggande regler om yttrandefrihet finns i regeringsformen.
Exempel bokföring kontantmetoden

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen patrick schullerqvist
systemadministrator gehalt
aston harald mekaniska verkstad kristinehamn
nexar review
instagram address

TF/YGL och EU-rätten - Nils Funcke ·

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten.


Faltoversten bibliotek oppettider
uk imports vs exports

Bilaga - Täby kommun

11 § regeringsformen. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten.

Vägledning för integritetsanalys - IMY

Skyddet, som varierar med avseende på grad och form, gäller i förhållande till det allmänna. Det finns inte någon särskild lagreglering om rätten till ersättning vid överträdelser av 2 kap. regeringsformen (”grundlagsskadestånd”). Skolverkets bedömning är att ett slöjförbud för skolelever skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen.

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i regeringsformen; utfärdad den 27 november 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om regeringsformen2 dels att 3 kap. 1, 7, 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse, Grunderna för det svenska statsskicket regleras i 1 kap. regeringsformen. 1 kap.