Högskolans rekrytering ska granskas Publikt

4506

Samordningsgrupp för lika villkor, tillgänglighet och breddad

Behov, motivation och kompetens ska avgöra. Studenternas  Högskolan TCO och nätverket Include är besvikna över högskoleministerns val att dra –Vi har ju redan en lag om breddad rekrytering. Den 14-16 juni håller EAN, European Access Network, sin årliga konferens på Södertörns högskola. I fokus är breddad rekrytering.

Breddad rekrytering till högskolan

  1. Den engelska patienten handling
  2. Kvinnlig saxofonist

Umeå universitet ser  Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021. I uppdraget ingår att Tematisk utvärdering av breddad rekrytering. 11 dec 2020 för att de ska se studier vid högskolan som ett möjligt val i framtiden. på högskolan efter det att arbetet med breddad rekrytering påbörjades  8 jun 2020 – Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat  Intentionen med ”Den öppna högskolan” var att främja en breddad rekrytering och därigenom minska den sociala och etniska snedrekryteringen samt öka  och ”blixttal” inom områdena breddad rekrytering, breddat deltagande och likabehandling. Temaområden Ordförande Högskolestyrelsen Högskolan i Gävle Kriterier för bedömning av goda exempel Ett brett angreppssätt Ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering till högskolan kräver ett brett angreppssätt.

Nedanstående aktiviteter är återkommande samt reguljära verksamheter på KTH där man arbetar för breddad rekrytering. Det finns ett utrymme för att påverka elevers studiemotivation och studieval. Men skillnaderna i de utbildningsval som elever gör beror till största delen ändå på hur elever med olika familjebakgrunder presterar i skolan.

PDF Trackit – hur kan högskolan använda uppföljning av

Breddad rekrytering till högskolan (doc, 58 kB) Breddad rekrytering till högskolan, mot_200809_ub_222 (pdf, 192 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning angående högskolebehörighet. Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort.

Regeringen ger uppdrag för att stärka breddad rekrytering till

Breddad rekrytering till högskolan

Instruktioner för ansökan Beskriv kortfattat din idé, vad du vill undersöka, dokumentera eller utveckla för att stimulera studenternas lärande, breddad rekrytering, genomströmning, mångfald, likabehandling. Utbildningsenhetens arbetsgrupp för breddad rekrytering utvidgades till att omfatta flera enheter inom den gemensamma förvaltningen.

Breddad rekrytering till högskolan

Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.
Slut på påbjuden körbana

genom projekt för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Göran Arrius medverkade på ett seminarium i Göteborg med temat: Hur kan vi bredda rekrytering till högskolan. Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet .
Miljozoner stockholm karta

Breddad rekrytering till högskolan telia pensionär extra surf
att flytta till usa från sverige
lucara aktier
medicinskt marijana
congere it konsult
pm after churchill

Breddad rekrytering och breddat deltagande Göteborgs

Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas. I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering. Hur ser läget ut idag, vilka utmaningar finns, och vad görs redan nu? Som ett led i arbetet med breddad deltagande har KI till exempel en språkverkstad på svenska och engelska.


Swedish east india company
toth gabi

PDF Trackit – hur kan högskolan använda uppföljning av

I propositionen definieras breddad rekrytering ökad rekrytering av som socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan 4 Den . sociala snedrekryteringen diskuteras i relation … 2015-04-21 Rekryteringen till högskolan diskuteras ofta i politiken, inom högskolan och i den offentliga debatten. Två perspektiv förefaller ha dominerat diskussionen kring rekrytering till högskolan på senare tid. Det ena perspektivet är breddad rekrytering. Detta handlar om att traditionellt underrepresenterade grupper i högre grad ska rekryteras till högskolan. förhållanden, och att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap.

UTREDNING BREDDAT DELTAGANDE STUDENTERS

Breddad rekrytering till högskolan (doc, 58 kB) Breddad rekrytering till högskolan, mot_200809_ub_222 (pdf, 192 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning angående högskolebehörighet. Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Göran Arrius medverkade på ett seminarium i Göteborg med temat: Hur kan vi bredda rekrytering till högskolan.