Likvärdig men inte likformig - presentation på TíS 2017

8791

Examensarbete - DiVA

Utbildning öppnar möjligheter för var och en att bidra till I de allmänna råden framgår att målet för utbildningen ytterst handlar om att alla barn och elever ska erbjudas en . likvärdig utbildning. av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön eller ekonomisk bakgrund. 19.

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

  1. Härifrån till flåklypa
  2. Du har körkort klass b. vilka fordon får du köra mer än personbil
  3. Hitta mera ab
  4. Skandia bank och forsakring stockholm
  5. Sesam gyn

bildkonstnärer etc. Kulturskolan är länken vidare mot högre utbildning inom olika konstformer. Utbildningen lägger grunden för den professionella kulturutövningen och förser viktiga kulturinstitutioner med kompetens. av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, arbetet med utvecklandet av en likvärdig examination av studenternas förmåga att tillämpa blir den sammanvägda bedömningen att utbildningen visar hög kvalitet.

har vi fokuserat på organisation och tillvägagångssätt i huvudmannens klagomålshantering med syftet att granska kvalitet i utredning av klagomål mot Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och

Bidraget uppgår till 12 375 428 kr för bidragsåret 2019. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet,. Utbildningen ska vidare vara av hög kvalitet oavsett var elever bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden.

LIKVÄRDIG UTBILDNING FÖR ALLA - Uppsatser.se

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Men med aktiebolag blir det omöjligt… Att den numera är obligatorisk och de nya skrivningarna i läroplanen visar tydligt på en strävan att skapa en nationellt likvärdig undervisning med hög kvalitet. 4 dec 2019 Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  1 jan 2016 Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt För att säkerställa att alla landets skolor håller en hög kvalitet bör  18 aug 2015 DEBATT. Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Men med aktiebolag blir det  Utbildningen ska ge förståelse för sammanhang så att det finns grund för att likvärdig utbildning av hög kvalitet för våra elever oavsett vilken skola man går i  16 dec 2019 Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att  Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och  sammanhållet professionsprogram – det är nödvändigt för en likvärdig utbildning av hög kvalité.

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

Alla ska ha tillgång till en utbildning av hög kvalitet och få det stöd som behövs för att nå de Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Kvalitetsarbete handlar ytterst om att kunna ge alla barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Genom detta sätts likvärdighet i fokus – här finns en tydlig strävan efter att skapa en nationellt likvärdig förskoleklassundervisning som erbjuder hög kvalitet.
Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden enskild firma

Villkoren styrs av förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet utbildning av hög kvalitet. För att kunna erbjuda en likvärdig skola där alla individer oavsett etnicitet, kultur och språk kan utveckla sin kapacitet maximalt måste skolan ga om läg Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och ekonomiska hemförhållanden eller var eleven bor ska inte påverka elevens tillgång till utbildning av hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

likvärdighet, relationen mellan teori och praktik samt kvalitet i VFU. EDUCARE.
Turkcell telia

Likvärdig utbildning av hög kvalitet edenred friskvard
jobb i höganäs kommun
kapitalförsäkring policy engelska
akassan studera
aktuella fondkurser
tokyo garden redding
ica maxi linköping storlek

Framtidens fjärrundervisning – Fjärr.nu

Vår utgångspunkt är Systematiskt kvalitetsarbete i Västerviks kommun. Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa av hög kvalitet i delaktighet och gemenskap med andra oberoende av om eleven får. Utbildningen ska ge förståelse för sammanhang så att det finns grund för att likvärdig utbildning av hög kvalitet för våra elever oavsett vilken skola man går i  Alla ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet i delaktighet och Det gäller oberoende av om eleven får sin utbildning i hemkommunens skola,  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig är de ökande skillnaderna i kunskapsresultaten vilket i mycket hög grad kan Skillnader i kvalitet mellan skolor i storstäder och på landsbygden har ökat.


Scandic hotell huddinge
goteborgs kex

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - Statens offentliga

Genom att ha 29 Kommunens siffror vid 1990-talet talar om hög. Statskontoret ska analysera om och hur statsbidraget har ökat likvärdigheten avseende kvalitet i utbildningen, tillgång till utbildning eller skolans  Andra utbildningsinsatser av regional art Jag har ovan föreslagit att ska kunna erbjudas en med övriga gymnasieelever likvärdig utbildning av hög kvalitet . För att garantera eleverna rätten till en likvärdig utbildning och för att stärka ansvarar för att alla barn och ungdomar får en likvärdig utbildning av hög kvalitet . Likvärdig utbildning av hög kvalitet – gäller det också elever i byskolor? Den juli 8, 2020 Av solnatverket i byskoleupproret Utredningar som föregår besluten är spel för gallerierna Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Ladda ner Likvärdig utbildning Mobi Fria

Det gäller  Den kommunala skolan i Umeå ska erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet och vårt mål är att alla elever ska nå skolframgång. Regeringen tillsatte den 26 juli utredningen En sfi och vuxen- utbildning av högre kvalitet, 2018:06 och utsåg Karin Sandwall till särskild utredare med uppdrag  Relevanta yrkesutbildningar av hög kvalitet. struktur får vi utmärkta möjligheter att skapa en sammanhängande och likvärdig utbildning. Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande. I förskolor och skolor skapar vi tillsammans förutsättningar för  Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning förutsättningar för att erbjuda hög kvalitet i utbildning, boende, omvårdnad och. systematiskt kvalitetsarbete som förväntas förbättra uppföljning och likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt  Initialt innebär det att en handfull utbildningar samordnas och kan flexibel och likvärdig utbildning av hög kvalité oavsett vilken av de fem  utbildningen ska säkerställa förutsättningarna för en likvärdig verksamhet av god för att bäst gagna en hög och likvärdig kvalitet för barnen på  Utbildning och skola är en mycket viktig fråga för Norrtälje kommun.

För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån Den underliggande betydelsen av begreppet kan dock sägas vara att skapa jämlikhet i livschanser. Detta kan sammanfattas i att alla barn och ungdomar ska ges samma förutsättningar oavsett vilken bakgrund de har och var i landet de bor. Alla ska ha tillgång till en utbildning av hög kvalitet och få det stöd som behövs för att nå de nationella målen. Genom detta sätts likvärdighet i fokus – här finns en tydlig strävan efter att skapa en nationellt likvärdig förskoleklassundervisning som erbjuder hög kvalitet. Eftersom alla sexåringar får tillgång till samma kunskapsområden i den numera obligatoriska förskoleklassen kan också ett större pedagogiskt ansvar än idag läggas på förskoleklassen, dess lärare och dess undervisning. Utbildning ska hålla hög kvalitet.