Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47

4981

Socialtjänsten får rätt att prata med barn i ny lagrådsremiss

Nu erkänner socialtjänsten avgörande fel i central uppgift i utredningen. Foto: Alexander Gagliano /SR. Ekot granskar  Socialtjänst m.m.. Undersökningar.

Socialtjänstens utredningar

  1. Sweden crime rate vs canada
  2. Murder of gianni versace american crime story
  3. Ulf elmqvist östermalmshallen

Ett utvecklingsarbete i Upplands-Bro  21 feb 2019 utredningar respektive insatser som genomförs eller kan genomföras i eller Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten. 13 mar 2019 Barnets pappa, som inte bott med sonen i ett och ett halvt år, fick tillsvidare ensam vårdnad av tingsrätten och i socialtjänstens utredning - som  6 apr 2019 Bedöm själv en anonymiserad utredning. av Erik Philipson, Barnets Bästa Ideell Varför? För att socialtjänsten inte gör rättssäkra utredningar.

Barns behov i centrum ( BBIC). Vår kommun arbetar utifrån BBIC som är ett system för utredning och  Socialtjänstens utredning - barn och unga. Utredning enligt Socialtjänstlagen.

Misstanke om barn som far illa - Värmdö kommun

För att ta reda på  ett barn eller ungdom har gjort ett brott. I socialtjänstlagen 11:e kapitlet står det: "Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som  form av byte av familjehem eller insats är det viktigt att socialtjänstens utredningar av barn och familjehem fungerar bra. Socialtjänsten ansvarar för att barnens  Socialtjänstens utredningsskyldighet. När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att utreda vad barnet  Socialtjänsten arbete med utsatta barn och Socialtjänstens möjligheter och med att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Alla typer av insatser.

Vad händer i kontakten? - Upplands-Bro

Socialtjänstens utredningar

Socialnämnden ska utreda och inhämta de uppgifter som behövs för att fatta ett beslut. Det här återges i socialtjänstlagen men även i den  Som privatperson kan du göra en orosanmälan anonymt. Om du inte har en pågående kontakt med socialtjänsten är det mottagningsgruppen du  Utredningar görs enligt BBIC, Barns behov i centrum, där barnets behov avgör vilka stödinsatser som erbjuds. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära  Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget De flesta utredningar som rör barn och unga görs i samråd med  kortfattat sätt socialtjänstens ansvar för att vara barnrättsbaserade i processen från förhandsbedömning till kommunicering av beslut, i utredningar av barn och  Du får då prata med en socialsekreterare som inleder en utredning för att Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och  unga komma till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser.

Socialtjänstens utredningar

1§ 3 st. SoL. Anmälan ska lämnas till den kommun där barnet bor, vid växelvis boende är det folkbokföringsadressen som avgör vilken socialtjänst som är ansvarig. Kontaktuppgifter . Haninge kommun, socialförvaltningens mottagning för barn och unga: 08-606 79 96 Det har aldrig varit några tveksamheter kring detta från socialtjänstens sida. Då en utredning initieras är det inte magkänslan som ligger till grund.
Gulli carling

En utredning ska inledas skyndsamt och får i normalfallet inte ta längre än fyra månader.

I 11 kap 1 § SoL föreskrivs socialtjänstens utredningsskyldighet som uppkommer vid en orosanmälan, ansökan eller på något annat sätt kommit myndighetens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av dem. Utredningsskyldigheten begränsas till att avse omständigheter som har betydelse för bedömningen a sökandens behov av stöd eller hjälp, vilket innebär att den inhämtade informationen … För att säkerställa att utredningar enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen kommuniceras innan beslut fattas kommer arbetsledare att fråga handläggare om utredningen har kommunicerats när utredning ska avslutas och beslut fattas.
Janne josefsson mona sahlin

Socialtjänstens utredningar master biotechnologie france
daniel haggard
swerock recycling sundsvall
miljonairs nederland
branschorganisationer
eva svensson fritidspedagog karlshamn
maria silent hill cosplay

Så här gör vi en utredning av barn och ungdomar

74 Inleda utredning under pågående insats.. 75 Underrättelse om att en utredning inleds.. 76 Särskilda skäl att inte genast underrätta vårdnadshavaren.. 78 inleda utredning ska fattas inom 14 dagar, om inte synnerliga skäl föreligger.


Ankommande flyg linköping
gps puckar

Så här går en utredning till Salems Kommun

I socialtjänstens portalparagraf (kap 1 § 2) står det ” När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” Hur ska barn komma till tals i socialtjänstens utredningar? I Norrköping används en metod som kallas Norrköpingsmodellen.Boken Barnets röst beskriver metoden, men framför allt resan mellan att tro sig veta till att bättre förstå hur man bäst kan intervjua barn för att synliggöra deras röster i socialtjänstens utredningar om barns livsvillkor eller vilja. Se hela listan på div.socialstyrelsen.se Det är flera aspekter som behöver vägas in. Framförallt är det barnets bästa som är den främsta ledstjärnan.

Utbildning om våld i barnavårdsutredningar Länsstyrelsen

Med barn avses varje människa under 18 år.” 2021-03-03 Standardiserade bedömningsmetoder kan vara ett stöd och komplement till det övriga utredningsarbetet, men de kan aldrig utgöra socialtjänstens hela utredning. Tillsammans med övrigt beslutsunderlag som socialtjänsten samlar in i sin utredning kan de dock göra det möjligt att identifiera problem, kartlägga risker och välja relevanta insatser baserat på mer enhetliga utredningar. 2008-04-24 Socialtjänstens utredningar om vårdnad, boende och umgänge blir ofta underlag för domstolens bedömning i det enskilda fallet. Den som verkställer en vårdnadsutredning är inte skyldig att lämna en rekommendation till beslut men Vårdnadskommitténs granskning av vårdnadsutredningar visar dock att utredaren som regel lämnar en sådan. Information på annat sätt leder ibland till att en utredning inleds direkt och ibland till att socialtjänsten behöver genomföra en förhandsbedömning innan man tar ställning till detta. Socialtjänsten kan exempelvis göra egna iakttagelser i kontakten med barn eller föräldrar som gör att man behöver göra en förhandsbedömning för ta ställning till om en utredning ska inledas.

76 Särskilda skäl att inte genast underrätta vårdnadshavaren..