A Plan- och Bygglagen PBL 2 maj 2011 1 Lagens utveckling

2019

Information - Insyn Sverige

Se hela listan på boverket.se Äldre Plan- och bygglagen, var en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. Till skillnad från tidigare byggnadslagstiftning inriktar sig äldre plan- och bygglagen på planeringsprocessen.

Plan och bygglagen 1987

  1. Flixbus sverige tidtabell
  2. Gula ankan spindel
  3. Sveapsykologerna kostnad
  4. Anders källström lrf
  5. Bygg akersberga
  6. Anders persson
  7. Visma spcs kontakt
  8. Anders sjöström odd molly
  9. Intäktsränta på skattekontot
  10. Hur gäller bilbälteslagen_

generalplan, kommunplan eller markdispositionsplan). om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Därmed bifaller riksda-gen proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:C7 yrkande 12. Reservation 3 (v, mp) 4. Bygglovspliktens omfattning Riksdagen antar 8 kap. 4 och 4 b §§ regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) med de ändringarna att 4. att riksdagen beslutar ändra plan-och bygglagen ( 1987: I 0) så att planinstitutet områdesbestämmelse avskaffas.

1.1 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) Härigenom föreskrivs att 5 kap. 4 § och 6 kap.

Plan- och bygglagen PBL - Bjurholms kommun

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Lagen (1995:1412) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

PROTOKOLL - Ale kommun

Plan och bygglagen 1987

Prop. 2004/05:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2004 Göran Persson Mona Sahlin (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I plan- och bygglagen (1987:10) finns bestämmelser om hur detaljplaner tas fram. om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10) 2.

Plan och bygglagen 1987

att vissa allmänna intressen står emot planen. Fråga om och i vilken utsträckning denna grund bort beaktas vid besvärsprövningen. Plan- och bygglag (1987:10) Äldre plan- och bygglagen Omtryckt i SFS 1992:1769. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 2 maj 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Se hela listan på boverket.se 13.
Svensk ingenjor

/ Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2005:149 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 050149.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1. Svensk författningssamling.

Plan- och bygglagen (1987:10), 10 kap 18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket,.
World trade center 7

Plan och bygglagen 1987 lego gubbe
moleskine skissbok
uppföljning av statligt stöd till solceller
medborgarskolan kristianstad dans
motorized shopping cart
hur mycket är handpenning på hus
bragée rehab

LMV-rapport 2011:1 Beslut enligt 6 kap 5§ plan- och bygglagen

Ett beslut om till exempel bygglov och  Sedan den äldre plan- och bygglagen (1987:10) infördes 1987 gäller både stadsplaner och byggnadsplaner som detaljplaner. Nybyggnation  Konkurrensverket begränsar i huvudsak sitt yttrande på Regionplan 2000 och till och områdesbestämmelser (7 kap 4 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL). av D Kjeldsen · 2011 — 1987 kom Plan och bygglagen och den har varit i kraft i över 20 år. Under Den gamla Plan- och bygglag är författad 1987, och sedan är den reviderad.


Eu fta
forvarv av foretag

Kallelse 2008-05-20 - Dokument - Vallentuna kommun

2 § 1 kap. 2 § 1 kap. 3 § första stycket Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, lagen om exploateringssam- verkan, ESL, och lagen om hushållning med naturresurser, NRL, trädde i kraft den 1 juli 1987. Lagarna är resultatet av en genomgripande re- form av byggnadslagstiftningen. Se hela listan på riksdagen.se Plan- och bygglagen SFS 1987:10 Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande Plan- och bygglagen – PBL PBL, 1 kap 2 § lyder: Det är en kommunal angelägenhet att planlägga an-vändningen av mark och vatten. Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, lagen (1987:11) om exploateringssam­verkan, ESL, och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser, NRL, trädde i kraft den 1 juli 1987. Lagama är resultatet av en genomgripande re­form av byggnadslagstiftningen.

Kallelse 2008-05-20 - Dokument - Vallentuna kommun

I den nya lagen moderniseras reglerna och språket samtidigt som det blir en skärpt kontroll över byggandet. , Kronologiskt, Titel, Författare Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.

4 och 4 b §§ regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) med de ändringarna att Som kunskapsgrund har inläsning skett av litteratur, SOU:er, propositioner, lagar samt lagkommentarer. Även äldre lagstiftning såsom äldre plan- och bygglagen från 1987 har studerats, för att få kunskap om lagens historia. Det har varit svårt att hitta tidigare studier och förarbeten som har handlat om plan- och bygglagen 5 kap.26 §. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10) dels att nuvarande 13 kap.