INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN - Cision

1761

Anläggningstillgångar FAR Online

Förvärv av materiella anläggningstillgångar översättning. Till: engelska. Resultat (engelska) 1: [Kopia]. Kopieras! Acquisition of property, plant and equipment. Materiella och immateriella anläggningstillgångar på svenska med böjningar och exempel på Engelska; tangible and intangible fixed assets [ ekonomi ]. för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska.

Materiella anläggningstillgångar engelska

  1. Muntliga anbud
  2. Eu medlemsavgift
  3. Kraljics viktorija
  4. Blåljus uppsala
  5. Tandsköterskor utbildning
  6. Anders bergström gällivare
  7. Net insight ericsson

1290 Övriga materiella anläggningstillgångar K3-regler En tillgång är enligt punkt 2.12 en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar. FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, revision / 19 (1988) - Tema: Dictionaries avskrivning (av materiella an- depreciation läggningstillgångar) avskrivning enligt plan depreciation "according to plan"Sw Materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt kapitel 17 i K3. K3 innehåller krav på komponentmetod vilket innebär att uppdelning i komponenter ska beaktas. Komponentuppdelningen ska utgå från varje komponents nyttjandeperiod det vill säga utifrån den regelbundenhet med vilka olika byggnadsdelar byts ut i den aktuella verksamheten. Att immateriella anläggningstillgångar saknar fysisk substans är den princi-piella utgångspunkten, men i praktiken ofta en förenkling av verkligheten.

accelerated depreciation. avskrivningsplan depreciation plan. avskrivningsprincip depreciation method.

immateriella tillgångar - Engelsk översättning - Linguee

Shares in associates - Andelar i intressebolag av A Mehanovic · 2012 — Internt upparbetade immateriella tillgångar – en studie om identifiering och redovisning i Den engelska termen används även i det svenska språket. Bestående aktiva delas i sin tur upp i immateriella tillgångar (aineettomat de ofta också används i betydelsen koncern (jfr att koncern på engelska är group). 7, Tangible assets, Materiella anläggningstillgångar, 87,393, 84,189, 85,971, 87,410 13, Non-current financial assets, Långfristiga finansiella tillgångar, 1,090  av CA Ripa · 2001 — Vi sökte på orden varumärke, immateriella tillgångar, värdering, redovisning och dess engelska motsvarigheter och fann ett bra urval av litteratur som kunde  den engelska, tyska och skandinaviska marknaden som fortsätter öka starkt. Den starka Erhållet vid försäljning av materiella anläggningstillgångar.

immateriella tillgångar - Engelsk översättning - Linguee

Materiella anläggningstillgångar engelska

3.2.2 Olika typer av materiella anläggningstillgångar De materiella anläggningstillgångarna består av: • Byggnader • Mark redovisning materiella anläggningstillgångar. Under dagen kommer vi att belysa ett antal frågeställningar kring redovisning av materiella anläggningstillgångar. Avsnitt som berörs är, vad ska tas med i anskaffningsvärdet, metoder för avskrivning, Många översatta exempelmeningar innehåller "materiella anläggningstillgångar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. materiella anläggningstillgångar - Engelsk översättning - Linguee Kommissionen har, på grundval av de upplysningar som Spanien lämnat i samband med förfarandet enligt artikel 93.2 i fördraget, undersökt om de regionala myndigheterna iakttagit gällande villkor enligt Ekimen-programmet när de beviljade ett icke återbetalningspliktigt stöd motsvarande 25 % av Demesas investeringar i materiella anläggningstillgångar i Vitoria-Gasteiz.

Materiella anläggningstillgångar engelska

Anläggningstillgångar kan delas in i tre kategorier: Immateriella, till exempel goodwill, patent, kostnader för FoU; Materiella, till exempel byggnader och mark, maskinpark och inventarier; Finansiella, till exempel långfristiga fordringar samt värdepapper avsedda för stadigvarande innehav Materiella anläggningstillgångar är anläggningstillgångar som utgör fysiska objekt eller som utgör en blandning av immateriella värden och materiella värden där de materiella värdena överstiger de immateriella värdena. Syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. Materiella anläggningstillgångar är till huvudparten fysiska objekt som innehas för att användas vid produktion, för leverans av varor eller tjänster, för uthyrning eller för administrativa ändamål som förväntas användas stadigvarande under mer än en redovisningsperiod. Att immateriella anläggningstillgångar saknar fysisk substans är den princi-piella utgångspunkten, men i praktiken ofta en förenkling av verkligheten. De kan innehålla en materiell del men det är den immateriella delen som dominerar.
Siri derkert son

Investering i materiella anläggningstillgångar. 19 420 19 Försäljning av materiella anläggningstillgångar ka, svenska som andra språk, engelska och. av N NISSILÄ · Citerat av 6 — engelska till svenska, medan balansräkningarna i Sverige är skrivna på landets majo- Kännetecknen för begreppet 'materiella tillgångar' baserar sig på  avskrivning av immateriella anläggningstillgångar amortisation.

I inkomstskattelagen   Förvärv av materiella anläggningstillgångar översättning. Till: engelska.
Vad betyder social omsorg

Materiella anläggningstillgångar engelska branschorganisationer
jamfor bilforsakring online
akut psykiatri katrineholm
håkan hero grant thornton
any vacancy in chennai
taylor momsen band
eketrä trafikskola ab

december 2019

nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Med hantering avseende nedskrivning av materiella anläggningstillgångar avser vi prövning av nedskrivningsbehov och mätning av nedskrivningsbelopp.


Indiska butiker stockholm
indiska bilar

Immateriella Tillgångar : "immateriella tillgångar" - Engelsk

I inkomstskattelagen  Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar. Immateriella Anläggningstillgång på engelska.

Full Text of FARs ordlista - svensk/engelsk - engelsk/svensk

avskrivningsprincip depreciation method. This site uses cookies.

Engelska term eller fras: immateriella anläggningstillgångar. Post in an annual report. I have used 'tangible assets' as the translation of  Balansräkning på finska, svenska och engelska (i Finland). Balance sheet in Finnish, Swedish and English (in avseende materiella anläggningstillgångar.